​یکی از تازه های نرم افزار Autodesk Revit سربرگ Precast می باشد که برای آرماتور بندی و ایجاد نقشه های شاپ سازه های بتنی آماده استفاده می شود در ابزار این سربرگ شما می توایند مقادیر مورد نیاز برای تمام جزییات هر بخش را تنظیم نمایید و سپس دیوار و یا کف خود را به قطعات آماده تقسیم بندی نمایید و سپس آنها را آرماتور بندی نمایید و به راحتی از آن جداول متره بدست آورید که در این آموزش به صورت کامل جزییات آن را توضیح خواهیم داد ، یکی دیگر از ویژگی های این ابزار ترسیم سقف های تیرچه بلوک به صورت آماده می باشد که در ترسیمات فوق العاده کمک کننده است.