ضوابط طراحی سرویس بهداشتی و حمام

در این بخش به بررسی ضوابط طراحی سرویس بهداشتی و حمام براساس آیین نامه مقررات ملی ساختمان و نشریه 128 پرداخته ایم.

نکته‌ای فوق العاده مهمی که برای طراحی فضای بهداشتی باید توجه کنید ؛

رعایت ابعاد استاندارد فضای بهداشتی و نحوه چیدمان وسایل مربوط به این فضاست ,

اگه شما بدون در نظر گرفتن استانداردهای اولیه وسایل سرویس بهداشتی و حمام را جایگذاری کرده باشید برای چینش و بازسازی مجدد آن ممکن است با مشکل مواجه شوید!!!


در این بخش به توضیح مفصل مباحث زیر پرداخته شده است :


بررسی ابعاد استاندارد سرویس بهداشتی و حمام
ارتفاع استاندارد روشویی از سطح زمین
فاصله استاندارد توالت شرقی از دیوار
مکان مناسب توالت فرنگی و شرقی
لوله کشی دوش حمام و ارتفاع ان
محل قرارگیری صحیح تهویه
لایه بندی صحیح کف و دیوار

ضوابط سرویس بهداشتی :


سرویس ایرانی یا شرقی : شامل توالت شرقی و روشویی می باشئ. در این شرایط حداقل ابعاد شما 1متر و 10سانتی متر می باشد. پس از اجرای کف سازه ای با توجه به عبور برخی لوله های تاسیساتی شما نیازمند اجرای یک لایه پوکه ریزی و بعد از آن یک لایه ایزوگام (یا هر عایق رطوبتی دیگر) ، سپس ملات ماسه سیمان و طبیعتا در نهایت نازک کاری سرامیک می باشید. در دیوارها بعد از لایه ی اصلی (آجر یا هبلکس) ، عایق رطوبتی و بعد از آن یک لایه ملات ماسه سیمان و سپس نازک کاری اجرا می گردد. (عایق رطوبتی در دیوارها با تئجه به نوع فضا بین 30 سانتی متر تا 1متر اجرا می گردد.)

حتما آموزش ضوابط مهم در اجرای سرویس بهداشتی و حمام را که در پایین صفحه قرار گرفته است را مشاهده کنید زیرا با تکنیک جذاب سه بعدی و به بیانی عامیانه نکات را بیان نموده ایم.

 

نکاتی که در چیدمان این فضا مهم می باشد :

1) ارتفاع روشویی : 80 سانتی متر

2)فاصله توالت شرقی (آکس فاضلاب) تا دیوار طبق نشریه 128 حداقل باید 25سانتی متر باشد.

3) ارتفاع فلاشتانک : 1متر و 80سانتی متر

نکته : جهت قرارگیری توالت باید عمود برجهت قبله باشد.

یک نکته سریع برای ساخت متریال حرفه ای در Revit

کته جدید فاز2 دیوار در Revit

ضوابط سرویس حمام :


نوع اول : دارای سه عنصر توالت فرنگی ، روشویی و دوش بوده که حداقل ابعاد این فضا 1متر و 20 در 1متر و 50 می باشد.

(البته این اعداد برای حالتی می باشد که فضا برای معلولین طراحی نشود و فضای ویژه برای معمولین قطعا بزرگتر خواهد بود.)

ارتفاع روشویی : 80سانتی متر

ارتفاع شیردوش : 90سانتی متر

ارتفاع دوش : 1متر و 90سانتی متر

نکته : جهت پنجره های تهویه هوا نباید در راستای باد غالب محدوده و منطقه باشد زیرا هم راستا بودن پنجره و بادغالب باعث پخش شدت بوی نامطبوع در داخل بنا می گردد.

نوع دوم : سرویس حمام شامل وان ،توالت فرنگی و روشویی بوده که حداقل ابعاد این فضا 2.152متر و 15 در 1متر و 55 سانتی متر می باشد.

ارتفاع روشویی : 80سانتی متر

نکته : درب سرویس بهداشتی و حمام به هیچ عنوان نباید رو به فضاهای اصلی پروژه باز شود و حداقل تا حداکثر اندازه عرض در 70 تا 80 سانتی متر می باشد.

نکته : جایگذاری سرویس تهویه ، طبق استاندارد در فضاهای عمومی ، دریچه یا همان ایرترمینال های تهویه هوا و اگزاست فن ها دقیقا باید در پلان روی قسمت توالت طراحی شود.

ارتفاع سقف در سرویس ها باید حداقل 2متر و 10سانتی متر رعایت شود.

اجرای سیستم ونت برای تهویه نامطبوع لوله های فاضلاب ، در دو حالت سیستم ونت خشک یا تر از الزامات اجرایی سرویس های بهداشتی و حمام می باشد.