متره اتصالات کانال تاسیسات در رویت


حتما می دانید که نرم افزار رویت نرم افزاریست که به کمک آن می توان از تمامی جزییات یک پروژه متره گرفت و به بیانی یکی از مزیت های و قدرت های کاربردی نرم افزار رویت محسوب می گردد. زیرا متره دقیق قبل از استارت یک پروژه باعث کاهش هزینه ها میگردد که قطعا مسئله مهمی می باشد.

رویت می تواند در بخش های مختلف معماری ، سازه و تاسیسات خروجی های دقیقی از متره موارد مورد نیاز در اختیار ما قرار دهد.

یکی از مواردی که در متره نقشه های تاسیسات مورد نیاز است ، محاسبه ورق مصرفی در کانال ها می باشد که در رویت برای کانال ها مشکلی نیست اما برای اتصالات به صورت پیش فرض عددی نداریم ، در این آموزش برای یکی از اتصالات مثالی را محاسبه کردیم که برای مدل های دیگه می توان با تغییر فرمول به نتیحه مشابه برسید.


هم اکنون آموزش محاسبات اتومات مساحت اتصالات در رویت را مشاهده نمایید.